IMG_2095

צילום אירועי חברה

כל החברות, קטנות כגדולות, מקיימות אירועים באופן שוטף. אירועים ששווה לצלם ולהציף מול העובדים (לטובת הדהוד האירוע וחידוד המסרים), ברשתות החברתיות (לטובת מיתוג החברה וחשיפת התנאים המצויינים מהם העובדים נהנים), לשימוש בפרסומים, באתר האינטרנט, בהודעות לעיצונות וכדומה.

צילום אירועי חברה אפשרי בכל אירוע כמובן:

  • צילום השקת מוצרים ושרותים חדשים.
  • צילום לאחר מעבר למשרדים חדשים.
  • צילום חגיגות וחגים.
  • צילום כנסים והרצאות.
  • צילום לאתר אינטרנט.
  • צילום לחומרים פרסומיים.

מלבד התעוד עצמו, בעיני הערך הגדול של התמונות הוא העצמה של החוויה מהאירוע וסוג של הד ששב ועולה במשך תקופה ארוכה אחרי קיומו. 

ההבדל הגדול שבין תמונות מקצועיות לבין תמונות מטלפונים סלולריים הוא איכות התמונה, תשומת הלב לפרטים, לתחושות, להתנהגות ולרגשות שנחשפים באירוע. חיבור לאותו רגש לא תמיד מתקיים בצילום סלולרי, אני רואה את תפקיד הצלם לתפוס את אותם רגעים עבור החברה, העובדים וכל השאר.

צילום אירועי חברה
להעצים כל אירוע חברה ולאפשר לו להתקיים ולהשפיע גם בעתיד.

צילום אירועי חברה כולל

  • צילום סטילס במהלך האירוע.
  • צלם + ציוד + ציוד נוסף לטובת זויות צילום מיוחדות (במידת הצורך).
  • עריכת התמונות (ביחד נקבע כמה תמונות בדיוק).
  • סידור אלבום (דיגיטאלי /פיזי /רשתות חברתיות וכד').

עלות השירות

עלות השירות תלויה בצורך הספציפי, בגורמים כמו: מיקום, ציוד נדרש, כמות עובדים, מספר התמונות המעובדות ואופן הגשתן ללקוח. על הכל נשוחח ואת הכל נסכם לפני האירוע כמובן.